Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2013

maryna22
Ten jest naszym przyjacielem, kto mówi dobrze o nas za naszymi plecami.
— Przysłowie arabskie
Reposted fromtupfen tupfen viazabka zabka
maryna22
6198 bde5 500
Reposted fromscorpix scorpix viazabka zabka
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
maryna22
9559 877c
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation viazabka zabka
maryna22
3625 13f4
Reposted fromscorpix scorpix viazabka zabka

October 05 2013

maryna22

September 25 2013

maryna22
  ..ból ustąpi i kiedyś ta Twoja pierwsza miłość śmieszna Ci się wyda i jedyne, co Ci po niej pozostanie, to ten przeceniany przymiotnik "pierwsza". Bo ważniejsze są miłości następne, a najważniejsza jest i tak zawsze ta ostatnia.
— Janusz Leon Wiśniewski - Na fejsie z moim synem
Reposted fromIriss Iriss viaikropka ikropka
maryna22
9099 7046
Reposted frommrs-cosmos mrs-cosmos viadudzia dudzia
maryna22
wykrzycz mi głośno
wszystko, co byś chciał.
— brodka
maryna22
Twoim najgorszym wrogiem jest twój własny umysł. On cię wiąże, on cię krępuje.
— Ziemiański Andrzej- Achaja
Reposted fromnictuniema nictuniema viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

September 21 2013

maryna22
Rodzina nie jest ważną sprawą.
Jest wszystkim.
— Michael J. Fox
maryna22
już nigdy nie będę walczyć o Twoje towarzystwo. Gdybyś chciał to byś był.
— kochamzycdobrze.soup.io/
Reposted fromkochamzycdobrze kochamzycdobrze viaikropka ikropka

September 05 2013

maryna22
 
maryna22
Mówili nie raz, nie wierz w romantyczne baśnie, lecz my naprawdę czuliśmy, że mamy szansę.
— Bisz, Koniec naszego świata.

September 04 2013

maryna22
3255 4d52
Reposted fromkonwalia konwalia viaimchuckbasss imchuckbasss
maryna22
Tyle razy chciałam powiedzieć ci jak bardzo cię kocham, jednak za każdym razem Ty pokazywałeś mi, że nie powinnam do ciebie czuć czegokolwiek.
— so true
Reposted fromcoldworld coldworld viaimchuckbasss imchuckbasss
maryna22
6195 f0bb
Reposted fromdouble double viaupendo upendo

August 27 2013

maryna22
6901 3780

June 18 2013

maryna22
Kiedy nie wiadomo, co zrobić, należy zrobić herbatę.
— Radio Yokohama
Reposted fromakallabeth akallabeth vianebthat nebthat

June 13 2013

maryna22
0957 7ab8
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaupendo upendo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...